Kalendarium

24 augusti
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

KickStart Digitalisering™ vänder sig till tillverknings- och teknikföretag som vid tre tillfällen (24/8, 7/9 och 26/9) vill utveckla sin...

30 augusti
Spegeln i Portalen, Gothia Science Park

Carina Larsson, forskare vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde lägger den 30 augusti fram sin sin licentiatavhandling, Den handlar...

26 september
Vänern/Vättern i Portalen, Gothia Science Park

Almi Väst anordnar en utbildning i lönsamhetsstyrning som äger rum vid fyra separata tillfällen: 26 september samt 3, 10 och 17 oktober. ...

27 september
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun bjuder in kommunledningar, IT-strateger, verksamhets- och kvalitetsutvecklare samt andra intresserade...

9 november
Högskolan i Skövde, hus D, sal D105

Välkomen till en heldagskonferens kring forskning, samverkan och innovation för att identifiera behov och skapa smarta lösningar inom området Hälsa och...