Kalendarium

6 september
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Mångfaldsforum x 4 är en serie föreläsningar och workshops som genomförs under 2016. Fokus ligger på hur vi skapar former för ett hållbart jämställdhets-...

7 september
Utanför huvudentrén till Portalen

Onsdagen den 7 september kl. 17.00 går startskottet för den populära GSP-joggen och vi hoppas att du och dina kollegor har lust och möjlighet att...

19 september
Panorama i Portalen, Gothia Science Park

En förutsättning för att lyckas i ett projekt är en fungerande struktur för planering, uppföljning och styrning. I denna tredagarsutbildning får du...

29 september
Vänern/Vättern i Portalen, Gothia Science Park

Det finns många olika typer av finansiella nyckeltal, men hur värderar du finansiella nyckeltal i en balans- och resultaträkning? Syftet med denna...

29 september
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun bjuder in kommunledningar, IT-strateger, verksamhets- och kvalitetsutvecklare samt andra intresserade...

18 oktober
Vänern/Vättern i Portalen, Gothia Science Park

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. 

20 oktober
Vänern/Vättern i Portalen, Gothia Science Park

Effektivt styrelsearbete är en grundbult för ett framgångsrikt företagande. Nu erbjuder Gothia Innovation i samarbete med ALMI Företagspartner Väst en...

8 november
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Mångfaldsforum x 4 är en serie föreläsningar och workshops som genomförs under 2016. Fokus ligger på hur vi skapar former för ett hållbart jämställdhets-...

23 november
Vänern/Vättern i Portalen, Gothia Science Park

Det finns många olika typer av finansiella nyckeltal, men hur värderar du finansiella nyckeltal i en balans- och resultaträkning? Syftet med denna...