Kalendarium

24 april
ASSAR Industrial Innovation Arena, Gothia Science Park

Företagsforskarskolan Smart Industri är en stor nationell satsning mot området smart industri. Satsningen sker i nära samverkan mellan industri och akademi...

25 april
Co-working space i Växthuset, Gothia Science Park

Kan man hinna mer på en arbetsdag men ändå känna sig mindre stressad? Och spara tid dessutom? Under denna lunchföreläsning får du konkreta tips på hur...

25 april
Co-working space i Växthuset, Gothia Science Park

Har du funderingar på att starta eget? Eller har du nyligen dragit igång din verksamhet och vill träffa andra för att få inspiration, information och...

6 maj
Universitetsplatsen 1, Göteborg

Är du intresserad av vad nya och ”up and coming” företag arbetar med? Är du nyfiken på arbetstillfällen eller letar du efter en ny position?...

7 maj
ASSAR, Gothia Science Park, John G Grönwalls plats

ASSAR och Parkföretaget IDC välkomnar dig till en gemensam förmiddag med frukost, intressanta seminarier och möten.

9 maj
Spegeln i Portalen, Gothia Science Park

Varmt välkommen till en inspirationsföreläsning där du får lära dig vad hållbart företagande innebär, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga...

13 maj
Dome of Visions, Lindholmen Science Park, Göteborg

Arbetar du med näringslivs- och innovationsfrågor? Har du tankar om vad som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland? Kom och dela med...

23 maj
Vänern och Vättern i Gothia Science Park

Har du ambitionen att arbeta mer datadrivet och närmare dina användare? Under denna lunchföreläsning får du lyssna till Birger&Blom som har...

29 maj
ASSAR Industrial Innovation Arena, Gothia Science Park

IDC West Sweden arrangerar sedan mer än tio år "Produktionstekniska dagen". Onsdagen den 29 maj är du som vill ta del av den senaste...