Kalendarium

6 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Personalen är organisationens viktigaste resurs. Hur skapar du motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till en lönsam och välmående organisation?...

8 oktober
Magnolian i Växthuset, Gothia Science Park

Välkommen på Näringslivsforums frukostmöte i Gothia Science Park med företagspresentationer för Skövdeföretagare. 

8 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Snart är alla saker och platser uppkopplade. Intelligenta nätverk av sensorer känner av och kommunicerar sinsemellan, och med oss. Alla branscher kommer att...

12 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Du är välkommen att delta under Skövde Business Week 12-15 oktober, ett event som kommer hållas i Gothia Science Park. Dagarna kommer bjuda...

13 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Du är välkommen att delta under Skövde Business Week 12-15 oktober, ett event som kommer hållas i Gothia Science Park. Dagarna kommer bjuda...

13 oktober
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

En möjlighet att få nya insikter som kan användas till utveckling av den egna verksamheten.

14 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Du är välkommen att delta under Skövde Business Week 12-15 oktober, ett event som kommer hållas i Gothia Science Park. Dagarna kommer bjuda...

15 oktober
Gothia Science Park

Samverkansplattformen Kunskapsdriven Industri bjuder in till aktiviteter i Gothia Science Park för hösten 2015. 

16 oktober
Panorama i Portalen, Gothia Science Park

Kommunikation och presentation är utbildningen för dig som vill bli bättre på att kommunicera, presentera och framföra ditt budskap på ett...

19 oktober
Panorama i Portalen, Gothia Science Park

För att kunna leva upp till kraven som ofta ställs så behövs självinsikt, kunskap och träning för att tydliggöra det egna ansvaret som medarbetare och...

21 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Den 21 oktober är det dags för gemensam frukost för alla medarbetare i GSP-företag. Förutom frukost och nya kontakter bjuds du möjlighet att lära...

23 oktober
Panorama i Portalen, Gothia Science Park

PowerPivot i Microsoft Excel 2013 tillhandahåller en miljö för än mer avancerad datamodellering. I denna utbildning lär du dig mer om hur just du kan...