Kalendarium

28 februari
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Reväst, i samarbete med Högskolan i Skövde, anordnar den 28 februari ett seminarium på temat "Att organisera för ett hållbart arbetsliv".

8 mars
Spegeln i Portalen, Gothia Science Park

Almi Företagspartner bjuder in till ett seminarium där du får veta mer om vilka regionala finansieringsmöjligheter som finns i Västra Götaland....

8 mars
Magnolian i Växthuset, Gothia Science Park

Kom och lyssna på en lunchföreläsning där du får ta del av de möjligheter som finns för dig och ditt företag att skapa affärskontakter i Sveriges...

9 mars
Sal G207, Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde anordnar tillsammans med StyrelseAkademien ett seminarium där du får ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och...

14 mars
Vänern & Vättern i Portalen, Gothia Science Park

Detta är en utbildning som vänder sig till dig med företag som är tre år eller äldre. Under utbildningen kommer du att arbeta med ditt eget bolag. Med hjälp...

22 maj
Panorama i Portalen, Gothia Science Park

En förutsättning för att lyckas i ett projekt är en fungerande struktur för planering, uppföljning och styrning. I denna tredagarsutbildning får du...