CLAS-seminarium: Skaraborgs utveckling

Välkommen att ta del av de senaste rönen inom området Ledarskap och arbetsliv. Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar som sedan följs av gemensamma diskussioner.

Program

  • ASSAR Industrial Innovation Arena stärker regionen
    - en introduktion med Tobias Björk, koordinator för ASSAR.
  • Resursbaser och kärnkompetenser i Skaraborgs regionala ekonomi
    - föreläsning med Joakim Boström Elias, analytiker på Västra Götalandsregionen.
  • Ledarskap i stora organisationer
    - föreläsning med Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde.

Mer information och anmälan