Data privacy: konsten att arbeta med data man inte har

Idag är det otänkbart att göra affärer utan att hantera data. Vi samlar data, analyserar data och delar data med andra. Men när data är känsliga, kritiska, personliga eller hemliga, då krävs speciella lösningar för att ordna datahanteringen. Under denna lunchföreläsning får du en lätt introduktion till centrala teman och metoder inom datasäkerhet och dataskydd, med fokus på användningar inom dataanalys.

Om lunchföreläsningen

Differential privacy, k-anonymity, homomorfisk kryptering, och post-kvantum kryptografi är begrepp som kan vara svåra att förstå sig på. Målet med lunchföreläsningen är att göra dessa begrepp tillgängliga för alla, och att sprida kunskapen om olika typer av metoder som idag finns för att skydda data från nyfikna. Finns det metoder för att skydda data när dataanalysen måste outsourcas? Går det att arbeta med krypterade data? Om Apple använder differential privacy, betyder då det att differential privacy är den mest lämpade metoden för mina data? Hur skyddas egentligen data från användare av deras produkter?

Målgrupp

Alla med intressen inom informationssäkerhet, datahantering och dataskydd.

Om föreläsaren

Klara Stokes är lektor i matematik vid Högskolan i Skövde. Hennes forskningsinriktning är diskret matematik med tillämpningar inom dataskydd, datasäkerhet och kodteori. Hon är medlem i PICS (Privacy, Information and Cyber-Security Center).

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan.​

Vid förhinder avanmäler du dig till event@gsp.se.

​En hel månad med fokus på informationssäkerhet

Under oktober månad är det fokus på Cyber Security, integritet- och informationssäkerhet i Gothia Science Park. En rad aktiviteter på temat informationssäkerhet kommer att anordnas, detta för att ge dig möjlighet att kompetensutvecklas och lära dig mer om området. Denna lunchföreläsning är en av dessa spännande aktiviteter. Informationssäkerhetsmånaden är en aktivitet i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park och är ett samarbete mellan Gothia InnovationIDC West Sweden, Näringslivsforum, Almi Väst, Agroväst, Skaraborgs Kommunalförbund, Högskolan i Skövde, Västgöta-Data, Combitech, ATEA, Sigma och Actea