Exjobbsexpo - Utveckla ditt företag med studenter

Välkommen att delta under minimässan ExjobbExpo där företag, organisationer och offentlig sektor möter engagerade studenter från Högskolan i Skövde som söker intressanta examensarbeten att samverka kring.

Praktisk information

Ditt företag får ett bord med plats för t.ex. broschyrmaterial och roll-up. Sammanställ gärna förslag på de frågor eller problem ni skulle vilja få belysta och presentera dessa på mässan. Ett annat alternativ är att komma dit, presentera er verksamhet och lyssna på studenternas egna idéer. För att ge studenterna möjlighet att förbereda sig, kommer anmälda företag/organisationer successivt läggas ut på www.his.se/expoanmalda.

Anmälan

Senast tisdagen den 30 oktober på www.his.se/ExjobbExpo.

På mässdagen 

Personal finns på plats från kl. 15.00. Mässan är kostnadsfri för alla deltagare. Utställare bjuds på kaffe och kaka.

För mer information