Frukostmöte för Skövdeföretag 30 mars

Välkommen på företagsfrukost. Träffa andra företagare i Skövde, utbyt tankar och idéer och lyssna till tre företagspresentationer.

Skövdes företag vill och behöver nätverka och synas - det är utgångspunkten för Näringslivsforums tjänstefrukost som arrangeras i samverkan med Gothia Science Park Open Arena.

Under en innehållsrik timme får du inte bara gott om tid att prata med andra företagare utan även möjlighet att lyssna på företagspresentationer med fokus på vad de kan erbjuda och vad de behöver samarbeta kring. Det kan handla om allt från specifika uppdrag till rekrytering och utvecklingsidéer som kräver flera partners medverkan och samverkan.

Anmälan

Arrangemanget är kostnadsfritt men kräver föranmälan eftersom det serveras frukost till alla deltagare. Anmälan gör du senast klockan 12.00 den 28 mars till info@nlfskovde.se.

Mer om Gothia Science Park Open Arena

Gothia Science Park Open Arena hjälper dig och din verksamhet att utveckla och utvecklas genom att erbjuda möjlighet till nätverks- och kompetensutveckling, samverkan med andra aktörer samt möjlighet till utveckling av en idé. Genom Gothia Science Park Open Arena kan ni öka er konkurrenskraft och tillväxt, utveckla produkter/tjänster, samarbeten och få tillgång till kompetens. Gothia Science Park Open Arena drivs av Gothia Innovation AB, som har i uppdrag att driva och utveckla innovationsmiljön Gothia Science Park, som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamheter och projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund.