GSP Utvecklarforum: Från Agile till Continuous Delivery

Häng med när Pål Brattberg på Piktiv berättar om hur ett produktbolag med cirka 15 utvecklare gick från en rätt typisk Scrumish-process där de levererade nya releaser varje kvartal, till ett riktigt agilt bolag som gjorde flera releaser per dag. Pål kommer visa på konkreta steg de gick igenom, sett från en utvecklares perspektiv.

​Upplägget

Pål Brattberg kommer bland annat ta upp: ​

  • Systemarkitektur och Conway’s Law
  • Role-less teams
  • Versionshantering med Continuous Delivery
  • You build it, you run it
  • Evolutionära mätetal

​Mer information och anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan, senast 15 mars. Har du frågor kring aktiviteten är du välkommen att höra av dig till Gustaf Lexell via gustaf.lexell@gsp.se.

Vad kan du bidra med?

Denna aktivitet är en utvecklingsaktivitet för en serie av ”high tech”-orienterade, kompetensutvecklande nätverksaktiviteter för utvecklare i Gothia Science Parks medlemsföretag. Tanken är att kontinuerligt genomföra aktiviteten där en utvecklare från ett företag i Gothia Science Park berättar om något under 60-90 minuter, vi bryter för fika mitt i vilket även ger möjligheter att träffa kollegor från andra företag. Innehållet ska styras av målgruppen och, så långt det går, fyllas av målgruppen. För att skapa förankring och innehåll genererat av målgruppen finns det en referensgrupp som hjälper till att samla in och prioritera bland förslag. Fler företag och utvecklare med idéer är självklart välkomna att bidra till dessa tillfällen och gör det enklast genom att ta kontakt med Gustaf Lexell, gustaf.lexell@gsp.se, 0703-474 854.

Om Gothia Science Park Forum

Gothia Science Park Forum är en kompetens- och nätverksaktivitet där individer från olika branscher och sektorer samlas kring olika ämnesområden i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Syftet med Gothia Science Park Forum är att individer ska kunna utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som de har möjlighet att utöka sitt nätverk genom att interagera och dela kunskap med personer utanför den egna verksamheten. Upplägget för Gothia Science Park Forum bygger på att innehållet genereras ur målgruppens behov och levereras av målgruppen. I dagsläget finns det tre Gothia Science Park Forum – Gothia Science Park Utvecklarforum, Gothia Science Park Aktörsforum och Gothia Science Park Projektledarforum. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.