Handlingsplan för att arbeta med innovation

Varför är det viktigt med innovation? Och hur kan du arbeta effektivt med innovation? Andreas Wilhelmsson, Espero, ger sin syn på effektivt innovationsarbete.

Under november månad kan du delta i fyra seminarier som kommer att rymma tips och råd på varför du ska arbeta med innovation, vad du kan fokusera på och hur du kan gå tillväga. Varje tillfälle rymmer en allmän del om innovationsledning och innovation samt en specifik del där ett företag gör inspel. Denna gång är det Andreas Wilhelmsson, Espero, som ger konkreta tips och råd för innovationsarbete.

– Aldrig har det funnits bättre möjligheter för ett enskilt team att på kort tid bli konkurrenskraftigt och slå ut tidigare etablerade aktörer. Det skapar stora möjligheter, men också hot för ditt företag, understryker han och fortsätter:

– Jag kommer att prata om enkla modeller och exempel som skapar förståelse för vad som händer i omvärlden. Med det som bas är det möjligt att skapa en handlingsplan för 6–12 månaders innovationsarbete som skapar utveckling i ditt företag.

Läs mer om Espero

Kostnadsfritt men anmälan krävs

Ta chansen att få inspiration och input till ditt företags arbete med utveckling och innovation. Det är kostnadsfritt att delta, men kräver föranmälan via formuläret nedan eftersom antalet platser är begränsat. Välkommen.

Övriga delar i seminarieserien

7 november: Benny Johansson, CoCreo

16 november: Tomas Planstedt, Combitech

27 november: Kristina Björkman, IUS innovation

Om Gothia Science Park Seminarier

Gothia Science Park Seminarier är en aktivitet där medarbetare i företag och organisationer tar del av kunskap, metoder och processtöd i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Syftet med seminarierna är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk och utveckla sin förmåga för att skapa framgångsrika innovationer. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.