Hur kan forskning utveckla din produktion?

Fler och fler företag tar idag hjälp av forskning för att utveckla sin verksamhet. Den 5 februari bjuder ASSAR in till industrifrukost för att berätta mer om vad Högskolan i Skövde har för forskningsprojekt på gång inom nästa generations industriella produktionssystem – forskningsprojekt som ditt företag kan vara en del av.

Industrifrukostens innehåll

  • Presentation av Högskolans forskning i samarbete med företag inom; digitala tvillingar, virtuell igångkörning, kollaborativa robotar, beslutsstödsystem, Augmentet Reality, Virtual Reality och design av industriell information.
  • CASE: Ett företag som idag samarbetar med Högskolan i ett forskningsprojekt berättar om sina erfarenheter och sin resa.
  • Rundtur på ASSAR med visning av demonstratorer och forskning i praktiken.

Mer information och anmälan