Hur kombinera affärsnytta med samhällsnytta?

Varmt välkommen till en inspirationsföreläsning där du får lära dig vad hållbart företagande innebär, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete i din verksamhet. 

I en föränderlig värld med nya krav och möjligheter behöver alla verksamheter utveckla sitt hållbarhetsarbete, både för att kunna vara aktuella i sitt erbjudande och för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Föreläsningens syfte är att stärka verksamheters förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på människa, miljö och samhälle. Under förmiddagen får du en introduktion till begrepp och definitioner, väsentlighetsanalys, intressedialog och hur du kan få in hållbarhet i den dagliga verksamheten. Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete har du goda förutsättningar att skapa värde, både för den egna verksamheten och samhället i stort. 

Om föreläsarna

Anna Simmons och Sophia Wennerbeck är projektledare på CSR Västsverige, Sveriges största sektoröverskridande hållbarhetsnätverk. CSR Västsverige är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi. CSR:s vision är ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. (CSR = corporate social responsibility)

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Vid förhinder krävs avanmälan, det görs till event@gsp.se

Syftet med våra lunchföreläsningar

Verksamheten i Gothia Science Park bygger på många människors kunskap och kompetens. Våra lunchföreläsningar har som syfte att låta fler ta del av detta, men också att uppmuntra möten mellan människor. Vi vill ha nyttan för åhöraren i fokus, vilket innebär att föreläsaren utgår från nyttan för publiken snarare än försäljning av sina egna produkter och tjänster. Vår grundtanke är Pay it forward, därför ställer vi krav på föreläsarna och deras material, allt för att säkerställa att du får ut mesta möjliga nytta av din lunchtimme.

Mer information

Det är drop-in från kl. 11.45 och föreläsningen startar kl. 12.00. Du som vill äta lunch under föreläsningen kan köpa din mat i Restaurang Orangeriet i Portalen. Har du frågor är du välkommen att skicka ett mejl till event@gsp.se.