Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken?

Arbetar du med näringslivs- och innovationsfrågor? Har du tankar om vad som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland? Kom och dela med dig! Seminariet arrangeras av Västra Götalandsregionen och är ett av tre på temat innovation och konkurrenskraft. 

Frågeställningar som kommer att tas upp under seminariet
Vad krävs för att Sverige ska kunna bli bättre på att nyttiggöra forskning? Hur kan de västsvenska innovationsmiljöerna bli ännu mer konkurrenskraftiga? Hur kan det regionala och nationella innovationsstödet komplettera varandra? Vilka offentliga stöd ger effekt i näringslivet, vad ska vi satsa våra skattemedel på? Vad är målbilden för ett perfekt innovationsklimat i Västra Götaland? 

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är den 6 maj.