Kollaborativa robotar som ett smart produktionsstöd

Industriella robotar som kan samarbeta med människor utan skyddsbarriärer, så kallade kollaborativa robotar, blir alltmer populära. Högskolan i Skövde anordnar den 14 november en workshop med fokus på praktisk tillämpning för företag som vill veta mer och testa att använda kollaborativa robotar i praktiken.

Under workshopen får du testa högskolans kollaborativa robotar under handledning av robotexperter. Du kommer också ha möjlighet att kika på lågkostnadsrobotar som även små företag har råd att investera i. Du får gärna ta med dig egna produktdelar som du kan testa att t.ex. plocka, montera och/eller lyfta tillsammans med en robot. Högskolans robotar kan lyfta upp till fem kilo och har ett gripverktyg som greppar upp till 140 mm, samt inbyggt vision-system och force torque-sensor. 

Efter workshopen kommer deltagarna:

  • Förstå möjligheter och begränsningar med kollaborativa robotar
  • Kunna utföra enklare programmering av kollaborativa robotar
  • Kunna avgöra om, och i så fall hur, kollaborativa robotar kan användas i den egna verksamheten

Mer information och anmälan

Kontakta Anna Syberfeldt, anna.syberfeldt@his.se. Sista anmälningsdag är den 3 november.