Kommunicera förbättringsarbete i små och medelstora företag

Carina Larsson, forskare vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde lägger den 30 augusti fram sin sin licentiatavhandling, Den handlar om att tillverkande företag som en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt.

En vanlig metod för företagen att öka sin konkurrenskraft är att jobba med det som kallas Ständiga förbättringar, ett resultatorienterat förbättringsarbete. Trots att teorin är välkänd misslyckas många företag med att införa Ständiga förbättringar. Det vill Carina Larsson försöka ändra på.

Hennes avhandling heter ”Communicating performance measures: Supporting Continuous improvement in manufacturing companies”. Syftet med Carinas forskning är att stötta införandet av Ständiga förbättringar genom förbättrad kommunikation av mål och mätetal.

För mer information:
Carina Larsson
Adjunkt i automatiseringsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde
Tfn: 0728-62 39 19
carina.larsson.3@volvo.com