Lunchföreläsning om hjärtstartare

Tidiga insatser i händelse av plötsligt hjärtstopp är oerhört viktigt. Det budskapet kommer Peter Tenning och Tomas Gustavsson att förmedla på lunchföreläsningen om hjärtstartare. Att investera i hjärtstartare skapar inte bara en trygg arbetsplats att vara på utan kan även för verksamheter ha flera positiva effekter, hävdar duon.

Sjuksköterskorna Tenning och Gustavsson arbetar hårt för att certifiera arbetsplatser att bli en så kallad ”Hjärtsäker Zon”. Projektet riktar sig till alla arbetsplatser där fler än 10 personer vistas. Syftet är att öka antalet hjärtstartare i landet samt att utbilda personal i hjärt- och
lungräddning. Lunchföreläsningen kommer ha huvudsakligt fokus på hjärtstartares funktion. I Portalen finns en hjärtstartare i trapphuset för ingång 3A.

Ingen föranmälan och kostnadsfritt 

Lunchföreläsningar i GSP är ett koncept för att skapa möjlighet för lättillgänglig kunskaps- och kompetensutveckling. Det krävs ingen föranmälan och du deltar kostnadsfritt, det är helt okej att käka lunch under föreläsningen. Tänk dock på att föreläsningen startar strax efter 12.00 om du köper din lunch i Restaurang Orangeriet.