Lunchföreläsning om immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är företagets tillgångar som inte går att ta på, det kan till exempel utgöras av logotyp, text, film, dataspel, affärsmodeller, appar eller egna databaser. Ofta finns ett företags största värde i just de immateriella tillgångarna och det finns olika sätt att hantera och skydda dessa. Den 11 april kommer Jonas Holmqvist, patentingenjör i elektronik på Patent- och registreringsverket och föreläser om immateriella tillgångar, dess skyddsformer och regelverk.

Om föreläsaren

Jonas Holmqvist är patentingenjör i elektronik på PRV med ett förflutet inom radarutveckling på Saab AB.

​Mer information och anmälan

Du anmäler dig till lunchföreläsningen via formuläret nedan. Vill du veta mer om föreläsningen är du välkommen att kontakta Jonas Holmqvist via jonas.holmqvist@prv.se,
08-782 26 33. Vill du avanmäla dig till lunchföreläsningen gör du det till konferens@gsp.se.

Kommande lunchföreläsning

Nästa lunchföreläsning i Gothia Science Park äger rum den 19 april och kommer att handla om hur du och ditt företag kan arbeta med engagemang, motivation och egenansvar för att snabbare nå uppsatta mål. Du hittar mer information om den här.

​Om Gothia Science Park Lunchföreläsning

Gothia Science Park Lunchföreläsning är en kompetens- och nätverksaktivitet där individer kan ta del av olika typer av kunskap och information under sin lunchrast i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Det är också ett tillfälle för olika aktörer att dela information om sin verksamhet eller ett specifikt ämne. Syftet med Gothia Science Park Lunchföreläsning är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.