Lunchföreläsning: Tidigare diagnostik av sepsis räddar liv

Den 22 mars anordnars en lunchföreläsning med fokus på forskning kring sepsis. Föreläsare är forskaren Anna-Karin Pernestig och hon kommer under drygt en timme sammanfatta sin forskning kring Framtidens diagnostik av sepsis.

Vad är sepsis?

Sepsis är ett tillstånd som uppträder i kroppen som ett svar på en svår infektion. Förr kallades sepsis för blodförgiftning och anses vara den tionde vanligaste dödsorsaken i världen. Sepsis uppstår ofta snabbt, ibland på några timmar, och kan vara livshotande. Det är av stor vikt för läkaren att tidigt kunna identifiera septiska patienter då varje timmas fördröjning av passande antibiotikabehandling ökar dödligheten. Problemet för kliniken är att symptomen för sepsis ofta är diffusa vilket gör att tillståndet i början är rätt svårt att skilja från mindre farliga tillstånd som vinterkräksjuka eller influensa. Dessutom förväntas fler människor drabbas av sepsis i framtiden som följd av en åldrande befolkning.

Syftet med forskningen är att utveckla tidigare diagnostik vid sepsis i syfte att öka drabbade patienters chans att överleva och med mindre sjukdomskomplikationer. På sikt förväntas det även leda till minskade kostnader för sjukvården och att överanvändning av antibiotika undviks. Det i sin tur minskar förekomsten av resistenta bakterier i samhället. Samverkan görs kring syftet att den tidiga diagnostiken av sepsis ska kunna ske digitalt och ge ett transparant och trovärdigt beslutstöd till kliniken. Detta sker i ett samarbete mellan Skaraborgs sjukhus, det kliniska laboratoriet på Skaraborgs sjukhus Unilabs AB, Högskolan i Skövde och ett antal företag i den medicintekniska branschen internationellt och nationellt.

Målgrupp för föreläsningen

Medicintekniska företag och företag som jobbar med mjukvaruutveckling, forskare, lärare, läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker samt samhället.

​Om föreläsaren

Anna-Karin Pernestig är en återvändare, hon är uppvuxen i Skövde men valde att läsa vidare vid Göteborgs Universitet och tog en magisterexamen inom molekylärbiologi. Därefter fick Anna-Karin möjlighet att doktorera och forska om infektioner på Karolinska Institutet. Dessa kunskaper fick hon använda när hon återvände hem till Skövde och blev anställd som lektor på Högskolan i Skövde. Sedan 2004 undervisar och forskar Anna-Karin främst om infektioner. Forskningen har, genom ett unikt samarbete med infektionsläkare vid Skaraborg sjukhus och det kliniska laboratoriet Unilabs AB, riktats in på allvarliga infektioner som leder till blodförgiftning.

Du kan läsa mer om Anna-Karins forskning här:

https://www.his.se/Nyheter-och-kalender/Nyhetslista/Alla-nyheter/Forskning-Smart-diagnos-av-blodforgiftning-raddar-liv/

http://www.smartdiagnos.eu/

http://www.his.se/Forskning/Systembiologi/Infektionsbiologi/SMARTDIAGNOS-snabb-detektion-av-sepsis/

​Mer information och anmälan

Du anmäler dig till lunchföreläsningen via formuläret nedan. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Anna-Karin Pernestig, anna-karin.pernestig@his.se. Lunchföreläsningen anordnas av Gothia Innovation AB.

​Om Gothia Science Park Lunchföreläsning

Gothia Science Park Lunchföreläsning är en kompetens- och nätverksaktivitet där individer kan ta del av olika typer av kunskap och information under sin lunchrast i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Det är också ett tillfälle för olika aktörer att dela information om sin verksamhet eller ett specifikt ämne. Syftet med Gothia Science Park Lunchföreläsning är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.