Mångfaldsforum - framtidssäkra jämställdhet och mångfald

Årets Mångfaldsforum lägger fokus på att skapa rätt grundförutsättningar för att utveckla, påbörja eller förnya arbetet med jämställdhet och mångfald. För att ge skjuts i det arbetet bjuder vi in till ett mångfaldsforum som belyser medarbetarskapets betydelse och hur en organisation kan arbeta praktiskt med sitt utvecklingsarbete.

För att skapa en mångfaldig organisation krävs insatser och engagemang från både ledare och medarbetare. Vi välkomnar därmed alla som vill lära sig mer och få konkreta verktyg, oavsett roll i verksamheten.

Den 19 september hålls en föreläsning om hur samspelet mellan medarbetare och chefer kan utformas för att balansera krav på effektivitet, tillförlitlighet och förändringsförmåga. Föreläsare är Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde. Han kommer att berätta om medarbetarskap - att balansera engagemang för organisation och yrke. Ett intresse för hur medarbetarna tänker och gör är det bästa sättet att förstå en organisation på aktivitetsnivå. Att utveckla medarbetarskapet kan också vara ett sätt att utveckla verksamheten.

Mer information och anmälan

Du kan läsa mer och anmäla dig till Mångfaldsforum här. Aktiviteten är kostnadsfri. Mångfaldsforum arrangeras av Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, EDCS, Gothia Innovation AB, Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.