Möten som stödjer arbete med innovation

Varför är det viktigt med innovation? Och hur kan du arbeta effektivt med innovation? Benny Johansson på CoCreo har sin plan klar och vill dela med sig.

Under november månad kan du delta i fyra seminarier som kommer att rymma tips och råd på varför du ska arbeta med innovation, vad du kan fokusera på och hur du kan gå tillväga. Varje tillfälle rymmer en allmän del om innovationsledning och innovation samt en specifik del där ett företag gör inspel. Denna gång är det Benny Johansson från CoCreo som ger tips och råd.

– Effektiva möten, förmågan att arbeta tillsammans på ett fruktbart sätt är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna i en framtid som förväntas bli snabbföränderlig, digitaliserad, disruptiv och full av överraskningar, säger han och förtydligar:

– Det handlar om att veta hur du kan omvandla mötestid till kreativ och fruktbar ”arbeta-tillsammans-tid” som leder till ett kontinuerligt och strukturerat innoverande. Då kan verksamheter bli minst lika bra på att utveckla nya kundvärden som på att producera och leverera.

Läs mer om CoCreo

Kostnadsfritt men anmälan krävs

Ta chansen att få inspiration och input till ditt företags arbete med utveckling och innovation. Det är kostnadsfritt att delta, men kräver föranmälan via formuläret nedan eftersom antalet platser är begränsat. Välkommen.

Övriga delar i seminarieserien

16 november: Tomas Planstedt, Combitech

21 november: Andreas Wilhelmsson, Espero Group

27 november: Kristina Björkman, IUS innovation

Om Gothia Science Park Seminarier

Gothia Science Park Seminarier är en aktivitet där medarbetare i företag och organisationer tar del av kunskap, metoder och processtöd i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Syftet med seminarierna är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk och utveckla sin förmåga för att skapa framgångsrika innovationer. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.