Nationell försvarskonferens 2013

Försvarsmaktsråd Skaraborg anordnar en nationell högnivåkonferens i Skövde. Temat är samverkan mellan det civila samhället och det militära och väntas locka150 gäster till Skövde och Gothia Science Park.

Till våren etableras Försvarskonferensen som en årligen återkommande samlingsplats för nyckelaktörer och centrala beslutsfattare i Sverige. Syftet är att diskutera och forma bidrag till de processer som Försvarsmaktens personalförsörjning kräver, samt de utmaningar som följer med den i förbandens närhet.
Det övergripande temat är samverkan mellan det civila samhället och det militära kring Försvarsmaktens anställda soldater, sjömän, reservister och yrkesofficerare. Perspektivet är nationellt men med en europeisk utblick. Genom konkreta workshops tas de stora dragen ner till praktisk och förbandsnära nivå kring områden som till exempel bostäder, utbildning och relationer med lokalt och regionalt näringsliv samt marknadsföring och kommunikation.

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Skövde kommun och Skaraborgs Regemente P4.