Prognos för arbetsmarknaden i Västra Götaland

Välkommen till ett seminarium där Arbetsförmedlingen presenterar sin arbetsmarknadsprognos för Västra Götalands län för 2018-2019.

Arbetsförmedlingen har under våren intervjuat drygt 2000 arbetsgivare i olika branscher runt om i länet. Resultatet är en unik prognos över förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, brist- och överskottsyrken, kommande rekryteringsbehov och utmaningar som finns på Västra Götalands arbetsmarknad.

Program

08.30 Frukost och mingel

09.00 Magnus Oscarsson, enhetschef Östra Skaraborg och Ulrika Jörkander, enhetschef Nordvästra Skaraborg hälsar välkommen 

09.10 Eva Sannum, tf Marknadsområdeschef Arbetsförmedlingen Nordvästra Götaland om Arbetsförmedlingens prognosarbete   

09.20 Inger Levin, hr-strateg Skaraborgs sjukhus, om hur de löser sin kompetensförsörjning  

10.00 Sarah Nilsson, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen, presenterar arbetsmarknadsprognosen  

10.45 Frågestund 

Klicka här för anmälan