Så kan du höja ditt företags säkerhetsstandard

Vad är informationssäkerhet och vilka hot står vi inför idag? Och vad kan vi göra för att öka medvetenhetstänket? Under denna lunchföreläsning får du tips och råd kring hur du kan höja säkerhetsstandarden i din verksamhet.

Mer om lunchföreläsningen

Syftet med föreläsningen är att du ska få ökad kunskap om IT-säkerhet så att du kan göra medvetna val för uppsäkring av din IT-miljö. Nyttan med god IT-säkerhet är bland annat att verksamheten ökar sin konkurrenskraft, blir starkare och kan överleva katastrofala incidenter. Ytterligare fördel är att det stärker säkerhetskulturen och ökar medvetenheten hos användaren, vilket i sin tur leder till att IT- och säkerhetschefen får igenom sina beslut och att de efterlevs i verksamheten.

​Om föreläsaren

Marcus Kronlund jobbar på Västgöta-Data AB som chef över Drift- och supportavdelningen. Marcus har utfört IT-revisoner och säkerhetsarbeten i fyra år för olika företag. Han är utbildad på Högskolan i Skövde, NSA samt Hacking Countermeasures.

Mer information och anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan, dock senast den 24 oktober. ​

Vid förhinder avanmäler du dig till event@gsp.se.

​En hel månad med fokus på informationssäkerhet

Under oktober månad är det fokus på Cyber Security, integritet- och informationssäkerhet i Gothia Science Park. En rad aktiviteter på temat informationssäkerhet kommer att anordnas, detta för att ge dig möjlighet att kompetensutvecklas och lära dig mer om området. Denna lunchföreläsning är en av dessa spännande aktiviteter. Informationssäkerhetsmånaden är en aktivitet i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park och är ett samarbete mellan Gothia InnovationIDC West Sweden, Näringslivsforum, Almi Väst, Agroväst, Skaraborgs Kommunalförbund, Högskolan i Skövde samt företagen Västgöta-Data, Combitech, Informator, ATEA, Sigma och Actea

Registrering till Så kan du höja ditt företags säkerhetsstandard

Anmälan senast den: 24 oktober, 2017
Representerar du ditt företag = företagets hemkommun. Deltar du som privatperson = din hemkommun.