Så kan vi sänka trösklarna på arbetsmarknaden

Den 17 januari anordnar InVäst - Integration i Västsverige, ett seminarium om hur man kan sänka trösklarna på arbetsmarknaden för utrikesfödda. 

Hur kan arbetsgivare och utbildning underlätta för utrikes födda att ta sig in på arbetsmarknaden? Kan krav sänkas? Hur kan vi möta bristyrken? Hur kan vi gemensamt få en bibehållen språkutveckling? Hur kan en bättre samverkan mellan olika aktörer se ut? Detta är några av de frågor som kommer diskuteras under detta seminarium. 

Program

  • Arbetsförmedlingen presenterar sin prognos, Sandra Offesson från Arbetsförmedlingen
  • Hur ser flyttmönstren bland nyanlända ut idag? Anders Andersson från Arbetsförmedlingen
  • Paneldiskussion 

Du hittar mer information och anmälan i inbjudan nedan.