Så ser arbetsmarknaden ut i Västra Götaland

Två gånger om året genomför Arbetsförmedlingen prognoser för arbetsmarknadsutsikterna för respektive län och för landet som helhet. Under denna lunchföreläsning kommer Sara Andersson, arbetsanalytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning, berätta om hur arbetsmarknaden i Västra Götaland ser ut, både vad gäller trender och utmaningar.

Bakgrund till prognoserna

Ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att de ger en samlad bild av den kompetens som arbetsgivarna kommer att efterfråga framöver. Informationen kan även visa på behov av att starta utbildningar eller hitta andra lösningar för att öka tillgången på den kompetens som efterfrågas i regionen.

Det är drygt 12 000 slumpmässigt utvalda arbetsgivare i hela landet som valts ut från Statistiska centralbyråns arbetsgivarregister för att delta i Arbetsförmedlingens prognosundersökning.

​Om lunchföreläsningen

Under lunchföreläsningen kommer resultatet över förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, brist- och överskottsyrken, kommande rekryteringsbehov och utmaningar som finns inom Västra Götalands arbetsmarknad att presenteras.

Följande frågeställningar kommer också behandlas:

  • Vilka bristyrken finns det i Västra Götaland? 
  • Vilka kompetenser är mest eftertraktade hos arbetsgivarna? 
  • Har arbetssökande den kompetens som efterfrågas?

Efter presentationen kommer det finnas tid till att ställa frågor till föreläsare Sara Andersson samt Magnus Oscarsson, Enhetschef Arbetsförmedlingen Östra Skaraborg, och företagsrådgivarna Susanne Yngve och Alexandra Norlander Tornberg.

Anmälan

Du anmäler dig till lunchföreläsningen via anmälningsformuläret nedan.

Om föreläsaren

Sara Andersson jobbar som arbetsanalytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning med ansvar för prognoser och analyser om Västra Götalands län och dess delregioner. Andersson arbetade dessförinnan på Statistiska Centralbyrån under närmare 10 år, bland annat som projektkoordinator för SCB internationella samarbetsprojekt och produktansvarig för yrkesregistret med yrkesstatistik. Utbildning: magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. 

Om Gothia Science Park Lunchföreläsning

Gothia Science Park Lunchföreläsning är en kompetens- och nätverksaktivitet där individer kan ta del av olika typer av kunskap och information under sin lunchrast i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Det är också ett tillfälle för olika aktörer att dela information om sin verksamhet eller ett specifikt ämne. Syftet med Gothia Science Park Lunchföreläsning är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.