Seminarium: Att sälja med framgång

I december anordnar Almi Väst ett seminarium, för dig som har startat eller vill starta företag, där fokus ligger på dina kunders motivation och hur det kan underlätta köp av dina produkter/tjänster.

Framgångsrikt företagande bygger till stor del på att förstå marknadens behov. Men ofta behövs det mer. Du måste också ha kunskap om dina kunders motivation att köpa och vad som avgör om kunderna köper.

Almis kostnadsfria semiarium ”Att sälja med framgång” ger dig kunskap och inspiration om hur du kan arbeta effektivt med din marknadsföring och försäljning. När du kan få kunden att förstå sitt behov och du vet hur mycket tid och resurser måste du lägga ned per vunnen order, då har du bättre förutsättningar att lyckas med ditt företagande.

Mer information och anmälan