Seminarium: Tull och Trygga betalningar

PWC bjuder in till ett seminarium kring två aktuella ämnen - Tull och Trygga betalningar. Hur påverkas ditt företag av de skärpta tullregelverken som tagits fram under det pågående handelskriget och Brexit? Och hur kan ni öka er kontroll över betalningar och leverantörer och samtidigt förbättra era rutiner och lönsamhet?

Om seminariet

Tull

Skärpt tullagstiftning och utökade digitala kontrollmöjligheter under pågående handelskrig innebär stora finansiella risker för företag med globala varuflöden. Av tradition så är många företag ovetandes om sina tullrelaterade risker, och har därför inte vidtagit de insatser som det skärpta tullregelverket kräver. Ulrika Badenfelt och Marcus Palmqvist berättar hur en proaktiv riskanalys (internkontroll) hjälper importerande och exporterande företag att göra bättre och säkrare affärer.

Trygga Betalningar

Varje år gör svenska företag ett betydande antal felbetalningar och affärer med riskleverantörer. Merparten upptäcks sent eller inte alls. I tillägg till minskad lönsamhet, riskerar detta att leda till skada på anseende och varumärke. Vill ni förbättra ekonomirutinerna och lönsamheten? Då är detta seminarie något för er! Föreläsare är Jone Sölvik.

Mer information och anmälan