Skapa systematik i arbetet med innovation

Varför är det viktigt med innovation? Och hur kan du arbeta effektivt med innovation? Tomas Planstedt, Combitech, delar med sig av strukturerade arbetssätt för innovationsarbete.

Under november månad kan du delta i fyra seminarier som kommer att rymma tips och råd på varför du ska arbeta med innovation, vad du kan fokusera på och hur du kan gå tillväga. Varje tillfälle rymmer en allmän del om innovationsledning och innovation samt en specifik del där ett företag gör inspel. Denna gång är det Tomas Planstedt, Combitech, som ger tips och råd på hur du konkret kan arbeta.

– Innovation startar inte med en idé, det startar med att någon identifierar ett problem som behöver en lösning, säger han och gör klart att innovationsarbete kräver sina specifika processer och verktyg för att systematiseras:

– Innovationer karaktäriseras av en hög grad av osäkerhet och antaganden. Det innebär att du inte kan närma dig det arbetet med metoder och verktyg som är avsedda för att effektivt leverera enligt en fastställd kravspecifikation. Jag kommer att introducera ett systematiskt angreppssätt för att ta sig an innovationsarbetets utmärkande egenskaper.

Läs mer om Combitech

Kostnadsfritt men anmälan krävs

Ta chansen att få inspiration och input till ditt företags arbete med utveckling och innovation. Det är kostnadsfritt att delta, men kräver föranmälan via formuläret nedan eftersom antalet platser är begränsat. Välkommen.

Övriga delar i seminarieserien

7 november: Benny Johansson, CoCreo

21 november: Andreas Wilhelmsson, Espero Group

27 november: Kristina Björkman, IUS innovation

Om Gothia Science Park Seminarier

Gothia Science Park Seminarier är en aktivitet där medarbetare i företag och organisationer tar del av kunskap, metoder och processtöd i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Syftet med seminarierna är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk och utveckla sin förmåga för att skapa framgångsrika innovationer. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.