Utbildning i Praktisk projektledning

Praktisk projektledning är en utbildning som skapar möjlighet för lyckade projekt. Den ger dig kunskap om ett metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda samt insikt i betydelsen av ordning och reda och en god portion vanligt sunt bondförnuft. Kursen är tre heldagar; 25, 26 och 29 april.

En förutsättning för att lyckas i ett projekt är att du har en fungerande struktur för planering, uppföljning och styrning. Projekt syftar oftast till att förändra något eller till att skapa något nytt. Gemensamt är att projektledaren med givna resurser skall åstadkomma ett definierat resultat till en viss kostnad och på utsatt tid. Projektledaren planerar och styr projektet för att säkerställa att projektmålen uppfylls. Metoden i utbildningen är generell och passar därför inom de flesta branscher och projekt såsom IT-projekt, produktutveckling, tjänsteutveckling och organisationsutveckling. Utbildningen vänder sig till dig som funderar på att börja arbeta som projektledare likväl som till dig som arbetar som projektledare och vill lära dig hur du effektivt tillämpar projektmetodik från start till slut i ett projekt.

Mål för utbildningen

Efter kursens skall du

  • kunna förbereda, genomföra och avsluta ett projekt
  • behärska praktiska metoder och verktyg för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål
  • kunna undvika de vanligaste fallgroparna
  • förstå vad företagsledning, kund och projektgrupp kräver av dig och vad du skall kräva av din projektgrupp och din beställare

Mer information

Priset för utbildningen är 9 900 kr, exklusive moms. Det finns 10-15 platser. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att ta kontakt med Kenneth Alfelt, kenneth.alfelt@gsp.se.