Utbildning i Retorik & Presentationsteknik

Att hålla presentationer är ett naturligt inslag på de flesta av företagets avdelningar. Den 15-16 november anordnar Retorikverkstaden en utbildning inom Retorik och Presentationsteknik där du får de verktyg som du behöver för att hålla presentationer både mot kund, medarbetare och andra personer. Du lär dig också att skapa presentationer som får dina lyssnare att känna förtroende för din person, intresse för det du säger och en vilja att agera efter uppsatta mål och visioner.

Mer om utbildningen

Du får kunskap om retorikens grundläggande byggstenar och konkreta verktyg för att effektivt planera och sätta igång med presentationen. Du får ta del av retoriska metoder för att hitta, skapa och anpassa innehållet. Du lär dig att ordna texten så att lyssnarna känner välvilja, nyfikenhet och uppmärksamhet för ämnet. Du väljer ord efter ändamål och skapar ett levande och varierat språk med kunskaper om storytelling, stilfigurer och stilnivå. 

Du lär dig även att hantera kroppens språk: Hållning, placering i rummet, ögonkontakt, gester, mimik, röst och tonläge. Du får handfasta tips på hur du hanterar nervositet innan du talar, när du talar och hur du ska göra om nervositeten inte släpper. För att förstärka och förtydliga presentationen finns flera olika hjälpmedel att använda sig av såsom blädderblock, whiteboard och Powerpoint. Du lär dig att använda hjälpmedlen som en förstärkning där du som talare förblir i centrum.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. I den avslutande delen av utbildningen får du tillämpa de verktyg och metoder som du tillförskaffat dig, få respons på dina framföranden och reflektera över dig själv som talare.

​Mer information

Målgrupp: Personer som håller presentationer i sin yrkesroll.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Begränsat antal platser: Utbildningen erbjuds i mindre grupper (max 20 personer) för att deltagarna ska få fullt utrymme att praktisera teorin, få individuell respons och därmed skapa goda förutsättningar för att bli en trygg talare och ta presentationerna till en högre nivå.

Kursavgift: 3695 kr exkl. moms. I priset ingår en heltäckande utbildning i presentationsteknik, kursmaterial, lunch och fika.

Föreläsare: Retorikkonsult Jonna Nyberg, läs mer här.

Om du har några frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta Jonna Nyberg, jonna@retorikverkstaden.se, 0767-88 81 88.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via anmälningsformuläret nedan, dock senast den 6 november.

Registrering till Utbildning i Retorik & Presentationsteknik

Anmälan senast den: 6 november, 2017
Representerar du ditt företag = företagets hemkommun. Deltar du som privatperson = din hemkommun.