Utbildning inom ny dataskyddsförordning GDPR

PwC, tillsammans med Front Advokater, erbjuder en utbildning inom den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Om utbildningen

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR. Det innebär att det ställs hårdare krav på hanteringen av personuppgifter i din verksamhet. Det gäller alltifrån kundregister och personalsystem tillIT-drift och Excelark.

Utbildningen utformas efter ditt företags behov och ger grundläggande förståelse för reglerna och hur ni omfattas av dem. Du kommer även arbeta praktiskt med de GDPR-utmaningar som ditt företag står inför och du kommer få hjälp med processkartläggning kring arbetet. 

Utbildningen kommer att äga rum vid två tillfällen:

  • 19/10  kl. 9.00 - 12.00 - fördjupad utbildning
  • 14/11 kl. 11.30 - 16.00 - workshop samt individuell rådgivning (3h) 

Mer information och anmälan