Välkommen till trendspaning med ÅF

Under denna timma bjuds du in att hälsa på hos ÅF på deras kontor i Nyeport, Gothia Science Park. På agendan står insyn och trendspaning i ÅF:s tre verksamhetsområden, samt en chans att ta del av framtidens utmaningar sett ur ÅF:s synvinkel.

Du får också en inblick i utvecklingen av Gothia Science Park nu och framåt. Vi står för en enkel frukost. 

Program

08.00-08.15 GSP Expansion

Föreläsare: Ulf Dackemark
Ämne: Gothia Science Park - nu och framåt
Innehåll: Under de senaste åren har Gothia Science Park vuxit i ett högt tempo. Nya byggnader har tillkommit och Parken har vuxit rent geografiskt, i och med expansionen mot Volvoområdet. Under denna informationspunkt kommer Ulf Dackemark att berätta om hur tankarna går kring vår Science Parks framtid, var vi står just nu och hur vi ser på vår roll i samarbetet kring utvecklingen av Skaraborg.

08.15-08.30 ÅF Industry

Föreläsare: Martin Öman
Ämne: Framtidens mobilitet
Innehåll: Vi står inför ett historiskt teknikskifte kring framtidens persontransporter. Självkörande fordon i kombination med nya drivmedel gör att bilåkningen i närtid kommer förändras radikalt. Martin Öman, mångårig leverantör av fordonsprojekt och sakkunnig inom teknikutvecklingen, kommer att redogöra för vad som väntar!

08.30-08.45 ÅF Infrastructure

Föreläsare: Cecilia Windh och Richard Finn
Ämne: Future Cities
Innehåll: ÅF presenterar sin satsning inom framtidens städer och hur man genom innovativa verktyg kan hantera komplex stadsplanering. För att tackla framtidens utmaningar krävs ett effektivt samarbete mellan olika discipliner och ÅF jobbar med smarta 3D-modeller för att testa olika planeringsscenarios och hitta det mest hållbara alternativet.

08.45-09.00 ÅF Digital Solutions

Föreläsare: Markus Pamp
Ämne: Digitalisering, Informationssäkerhet och Säkerhetsskydd
Innehåll: I en snabb utveckling av verksamheter är det viktigt att arbeta systematiskt för säker verksamhet och informationshantering. Markus jobbar på ÅF Security Management och har en bakgrund som officer i Försvarsmakten.

Välkommen!

Här finns en karta om du är osäker på adressen.

Anmälan är nu stängd.