Workshop för framtidens industri

Den 24 april blir det fokus på simuleringsteknikens möjligheter. Digitalisering, ökad effektivitet och bättre beslutsstöd är just nu orden på allas läppar. Kan simulering vara en del av lösningen? Högskolan i Skövde forskar på just detta och mer specifikt på hur simulering kan bidra till en bättre sjukvård och industri. Olika verksamheter med i grunden samma utmaningar.

Optimering för olika verksamheter

Under dagen ges en inblick i vad simulering är, hur den används och hur den kan integreras med det aktiva Lean-arbetet. Förmiddagen ägnas åt hur simulering kan användas för att få fram ett effektivare patient- och produktionsflöde , en optimerad layoutdesign samt visa på optimal resursanvändning med mera. Efter lunch beger vi oss in i industrin och lyssnar till när Leif Pehrsson, Director of Manufacturing Research & Concepts på Volvo Car Engine berättar om Volvos erfarenheter kring simulering och optimerat beslutsstöd.

Demonstratorer finns på plats

Under dagen kommer även flera av landets ledande forskare inom området att presentera simuleringsprojekt som genomförts i samverkan med svensk industri och sjukvård och hur man kombinerar simulering och Lean. Vill man veta mer kring någon av högskolans demonstratorer finns några av dem på plats under dagen.

​Sista anmälningsdag är den 19 april.

​Läs mer och anmäl dig