E8 säkrar fortsatt tillväxt

Nu är den klar. Expansionen som säkrar fortsatt till tillväxt i Gothia Science Park. Teknik- och forskningsparken är fylld till bristningsgränsen av företag som växer så det knakar och fler bolag vill flytta in den expansiva miljön. Den nya expansionens fyra hus och 6000 m² kontor ger plats åt ytterligare 250 medarbetare.

Teknik- och forskningsparken Gothia Science Park har sedan millennieskiftet gjort en anmärkningsvärd tillväxtresa. Från ett bolag med en anställd till ett 70-tal företag med tillsammans närmare 500 medarbetare. I den gemensamma innovationsmiljön som omfattar drygt 20 000 m² finns dessutom närmare 200 forskare vid Högskolan i Skövde.
– Det är en inspirerande miljö för engagerade entreprenörer, företag och forskare. Den är utvecklad och drivs för att i alla lägen skapa möjlighet till nya produkt-, tjänste- och processinnovationer, säger Patric Eriksson, vd för Gothia Innovation AB som driver och utvecklar Gothia Science Park.
Om det dryga decenniet, som GSP skapat tillväxt och förnyelse i näringslivet i Skövde, ska sammanfattas med ett ord är det: tvärtjockt. Detta trots enorma investeringar och satsningar från bland annat Skövde kommun.
– Den senaste expansionen, Portalen, togs i bruk den 1 september 2009. Den omfattar närmare 12 000 m² lokaler för utvecklingsbolag, forskning och kreativa möten för att skapa nya idéer som kan bli innovationer. Redan i slutet av 2011 var denna miljö, likt övriga hus i innovationsmiljön fylld till bristningsgränsen med forskare, entreprenörer och medarbetare i tillväxtbolag, förklarar Eriksson.
Det positiva är att både bolag och forskning fortsätter att växa. Utmaningen är att skapa plats för dem. Under första halvåret 2012 togs alla nödvändiga beslut för nästa expansion av Gothia Science Park. Startskottet för E8 gick i slutet av september. Under det senaster året har fyra hus på totalt drygt 6 000 m² färdigställts. Det innebär att vi skapat kontorsplats för ytterligare 250 medarbetare i parken. De ska läggas till de nästan 700 personer som redan idag verkar i miljön, i företag, organisationer och inom Högskolans forskningscentrum.

Vill du växa i vår innovationsmiljö?

Kenneth Alfelt

Mobil: 0708-49 30 50
E-post: kenneth.alfelt@gsp.se 

Victor Sunnliden

Mobil: 0722-11 80 87
E-post: victor.sunnliden@skovde.se