Addgile

Addgile är ett IT-företag som hjälper andra företag att digitalisera sin verksamhet.

Vi är experter på hela utvecklingsprocessen och tillhandahåller konsulttjänster inom områdena:

  • strategi & analys
  • projektledning
  • systemutveckling

Vi tror på att

  • förstå kundens verksamhet och behov
  • göra lyckade, kvalitativa och hållbara leveranser
  • driva den tekniska evolutionen

Vi arbetar i en global värld i samarbete med och i nätverk med andra IT-företag.