Almi Väst

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder riskvillig lånefinansiering under ett företags olika skeden. Med finansiering och rådgivning kan vi medverka till att ditt företag blir mer framgångsrikt.

Vi jobbar i alla branscher och skapar finansieringslösningar i nära samarbete med ägare, banker och andra finansiärer.

Förutom lånefinansiering erbjuder vi:

  • Riskkapital
  • Mentorprogram
  • Nyföretagarrådgivning på flera språk
  • Produktutveckling
  • Beskriv,utveckla och kommersialisera en idé
  • Ägarskifte
  • Företgarskolan på nätet
  • Export
  • Nätverk
  • Seminarier