ArkivDigital

ArkivDigital producerar och tillhandahåller digitaliserat historiskt källmaterial genom en internetbaserad abonnemangstjänst, ArkivDigital online.

Våra kunder är framförallt släktforskare och allmänt historieintresserade privatpersoner samt föreningar och bibliotek. Bilddatabasen växer ständigt och innehåller i dagsläget drygt 77 miljoner högupplösta digitala färgbilder och utökas med 600 000 nya bilder per månad. Bildmaterialet innehåller kyrkoböcker, bouppteckningar, flygbilder, porträttsamlingar och annat historiskt intressant material från olika arkiv runt om i Sverige samt från Åland och även från USA. Dessutom tillhandahålls ett flertal sökbara personregister med mer än 100 miljoner registerposter.

ArkivDigital startades 2005 med affärsidén att med så hög kvalité som möjligt digitalisera historiskt källmaterial från originaldokument med senast tillgängliga tekniska utrustning, samt göra de digitaliserade bilderna tillgängliga för kunder som släktforskare, föreningar, bibliotek och andra intresserade. Mängden bilder, den höga kvalitén, tillgängligheten dygnet runt och med hög överföringshastighet har historiskt sett varit den mest uppskattade fördelen med vår onlinetjänst. Det har helt enkelt varit lätt och bekvämt att forska vart man vill, när man vill. Intresset för släktforskning är fortsatt stort och vi växer för närvarande mer än marknaden. Vår ambition är att fortsätta utvecklingen av vår tjänst genom att lägga till ytterligare samlingar som ett komplement till vårt traditionella material.