Blum-Novotest AB

Blum-Novotest AB utvecklar och producerar högkvalitativ mätteknik för verktygsmaskiner.

Företaget erbjuder lasermätningssystem och touch-prober för verktygsövervakning samt touch-prober för mätningen av arbetsstycket. Blum-Novotest AB tillhandahåller även sofistikerad mjukvara för omfattande tillverkningskontroll såsom formkontroll och ytjämnhetsmätning.