Bricknode

Bricknode AB utvecklar finansiella affärssystem baserade på revolutionerande teknik som möjliggör en strömlinjeformad struktur för finansiella företag och deras slutkunder. Detta leder till stora kostnadsbesparingar.

Bricknode Financial Systems (BFS) är en komplett lösning för banker, mäklarfirmor och andra finansföretag med allt från back office funktioner till riskhantering och kundinloggning på webben och i mobiltelefonen.

Bricknode har som målsättning att skapa en standard för helhetslösningar inom affärssystem anpassade för företag med verksamhet inom den finansiella sektor, där företagen kan välja att använda hela eller delar av den lösning som Bricknode levererar. Lösningen tillhandahålls som en molntjänst, dvs. licenstagaren behöver ej driftsätta någon egen servermiljö.

Bricknode Financial Systems är byggd på ett sätt som gör det möjligt för en kund att ta hand om nästan hela processen med att konfigurera och starta sin plattform online med hjälp av vårt konfigureringsverktyg. Genom vårt nätverk av så kallade service providers av alla typer är det till och med möjligt att komma igång med clearingpartners och distribution av marknadsdata online. Detta är en av anledningarna till att vi ser Bricknode som en kraft som kan förändra en industri.