C3 Konsult AB

Vår vision är att fortsätta stötta den offentliga och statliga marknaden, men samtidigt stärka den privata sektorn, genom att bidra med kunskap och kvalitet med hjälp av våra experter.

C3 Konsult levererar tjänster inom projektledning, projektstöd, upphandlingsstöd, system engineering samt logistik/försvarslogistik. 

Våra konsulter har lång erfarenhet av offentlig, statlig/militär och privat verksamhet inom ledningssystem och logistik, samt flertal års tjänstgöring med internationella uppdrag inom bland annat EU, FN och NATO.

”Vi har den bästa kompetensen för att leverera tjänster inom försvar och säkerhet. 

På ett kreativt sätt, i kundens anda, hittar vi smarta lösningar på alla problem. Vårt arbete är vårt hantverk“