Crepido

Crepido är ett konsultbolag inom verksamhetsutveckling som förenar bred förståelse för affärer med djup teknisk kunskap. Vi krånglar inte till det i onödan, utan jobbar metodiskt och målmedvetet för att skapa största möjliga affärsnytta för dig som kund.

Crepido är ett IT-konsultbolag som arbetar med att utveckla och integrera kundanpassade datasystem. Med vår hjälp får du smarta och användarvänliga lösningar baserade på enkel och robust teknik. Det maximerar din affärsnytta och minimerar din förvaltningskostnad. Crepido fokuserar på hur våra kunder ska kunna bli mera konkurrent kraftiga i ett allt hårdare företagsklimat, inte på vilken häftig teknik man skulle kunna använda. Detta leder till att våra kunder sparar tid, pengar, kommunicerar bättre och tar bättre beslut. Slå oss en signal så förklarar vi vidare hur det kan gå till.