DH Skövde Projektledning

Utför uppdrag som projektledare för entreprenadarbeten avseende maskin- och anläggningsprojekt. I arbetet ingår att utföra upphandlingar av konsulter och entreprenörer, utföra tidsplanering, resursbehov, teknisk och ekonomisk kontroll, hålla mötesförhandlingar samt slutföra projekt med besiktningar och dokumentation. Jobbar även med projektering avseende elanläggningar, då främst konstruktion inom kraft, belysning och teletekniska anläggningar för fastigheter.

Vi hjälper till med projekteringen och ser till att alla nödvändiga underlag såsom ritningar, beskrivningar av materialval, allmänna föreskrifter och andra uppgifter som krävs upprättas.

Vi samordnar och leder projekt av olika typer. Vi har god erfarenhet av komplexa projekt i industrimiljöer, där ett gott samarbete mellan ordinarie verksamhet och entreprenörer krävs för att projektet ska löpa på smärtfritt. Aktiv projektledare under projekttiden som kontrollerar pågående arbeten och håller möten samt avstämningar så att allt löper på som det ska. Vi lägger stor vikt vid att alla inblandade parter ska ha full information om pågående och kommande arbeten.