Dolphin Computer Access AB

Dolphin är specialister på utveckling av mjukvarulösningar för personer med särskilda behov. Vi utvecklar också lösningar för organisationer som på olika sätt arbetar med stöd och tjänster till dessa användargrupper.

Produkterna vänder sig till personer med varierande teknikerfarenhet. Med våra produkter kan man självständigt utföra sina vardagliga uppgifter samt få åtkomst till information via olika hårdvaruenheter. Vi erbjuder lösningar som innebär möjlighet till frihet och oberoende i arbets- , studie- och privatsituationer. Dolphin i Falköping ingår som ett helägt dotterbolag i Dolphin Computer Access Group med huvudkontor i Worcester, England och kontor i New Jersey, USA.