EDCS

EDCS – Equality Development Center Skaraborg – är en resurs i det pågående arbetet för jämställdhet och mångfald inom organisationer, företag och kommuner – och i regionens utvecklingsprocess.

Målet är att bidra till en utveckling som gör det attraktivt för kvinnor och män att leva och verka i Skaraborg. Det gör vi dels genom att skapa kunskap kring kvinnors och mäns villkor och behov och dels genom att synliggöra de nya möjligheter som skapas av ett systematiskt jämställdhetsarbete.
Konkret handlar det om att sprida metoder för ett praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Ett arbete som kan bli en motor för en bred utveckling av inkluderande och innovativa miljöer.