Forsway Scandinavia AB

Forsway utvecklar och säljer lösningar för Internet och betal-TV i områden med bristfällig infrastruktur för telekommunikation, t.ex icke urbana områden i "emerging markets".

Forsways lösningar har till största delen utvecklats i samarbete med Europeiska Rymdstyrelsen. Budgeten för de hittills genomförda projekten överstiger 5 miljoner euros och Forsway är nu inne i en intensiv fas av global utrullning. Latinamerika, Afrika, Mellan-Östern och vissa delar av Asien utgör företagets främsta målmarknader.

Lösningen bygger på ett samspel mellan satellit- och markbundna kommunikationer. Forsways kunder är telekombolag, satellitägare, systemintegratörer och ISPs.