Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB driver och utvecklar Gothia Science Park, en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. Gothia Innovation stöttar individer och företag med affärsutveckling, innovationsledning samt nätverks- och kompetensutveckling. Målet är att skapa bästa möjliga innovationsmiljö för att företag ska utvecklas, förnya sig och växa.

Gothia Innovations verksamhet är huvudsakligen fokuserad på att:

  • Bibehålla och utveckla en sammanhållen innovationsmiljö med en kritisk massa av individer från företag, akademi och stödaktörer
  • Fortsätta att stärka GSP:s profilering mot informationsteknologi och tjänsteföretag, med särskild spets inom dataspel, simulering och beslutsstöd
  • Bedriva affärsutvecklings- och inkubatorprocesser för att stötta entreprenörer att ta sin idé från start up till tillväxtbolag
  • Inom vår profilering utveckla och driva nätverk i syfte att skapa erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och utvecklingsprojekt i samverkan mellan olika verksamheter
  • Utveckla och driva processer för samverkan och öppen innovation som genererar nya produkter och tjänster
  • Utveckla gemensamma processer och ett nära partnerskap med Högskolan i Skövde

De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamheter och projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.

Tweets from Gothia Innovation AB