IDC West Sweden AB

IDC West Sweden AB (IDC) är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi ägs av cirka 150 små och medelstora tillverkande industriföretag och vår modell bygger på att
ge hjälp till självhjälp. Det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Vår verksamhet är inte vinstdrivande, vi ägs av och finns till för våra delägarföretag och deras behov. Vi finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun, EU:s strukturfonder och Vinnova.