Ideus AB

Ideus är en erfaren utvecklingspartner som arbetar med produktutveckling. Framförallt produkter inom elektronik, konstruktion och programmering (även avancerade elektroniska system).