IT-Stöd i Skaraborg AB

Vi är ett IT-konsultbolag som långsiktigt jobbar ihop med våra kunder för att skapa en effektiv och harmonisk IT-miljö. Främst jobbar vi med små och medelstora företag som inte önskar ha någon intern IT-avdelning.

IT-Stöd driver också aktiv mjukvaru-utveckling med generella applikationer såväl som kundunika anpassningar.