KR System AB

KR System erbjuder kompletta, omsorgsfullt utvalda IT-lösningar inom affärssystem, affärsinformation och teknik. Syftet är att effektivisera arbetet för ökad lönsamhet hos våra kunder.

Med 30 år i branschen och fokus på affärssystem är vi en trygg och långsiktig samarbetspartner. Affärssystemet Pyramid Business Studio är grunden i våra systemlösningar och vi är idag Sveriges största leverantör. Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad och är sammanlagt 40 specialister som hjälper er få maximal nytta av affärssystemet Pyramid.

Affärssystem får en allt större betydelse för verksamheter och det gäller att använda systemet på rätt sätt. För att utnyttja systemet maximalt behöver verksamheter en stabil och långsiktig partner. Vi har erfarenhet av mer än 700 systeminstallationer av affärssystemet Pyramid Business Studio vilket betyder att vi har djup och bred kompetens inom området. Vi hjälper våra kunder hela vägen från rådgivning till implementering och uppföljning.