Kreativa Hus Skövde

Kreativa Hus Skövde äger och förvaltar fastigheter i Gothia Science Park, Skövde.

Kreativa Hus äger byggnaderna Växthuset, Tegelbruket, E8, Drivbänken och Makerspace
i Gothia Science Park. Kreativa Hus ägs av Skövde kommun.