Maxidoc Scandinavia

maxiDOC Scandinavia erbjuder USB Patientjournal och maxiDOC Connecting Health Care till den skandinaviska sjukvården, både privat och offentlig. Med maxiDOC kan sjukvården effektivisera sin administration, säkerställa patientsäkerheten och utveckla sin IT-miljö.

maxiDOC används av mer än 150 vårdcentraler och sjukhus i Tyskland. Användare finns även i Österrike, Belgien, Frankrike och Förenade Arabemiraten.
maxiDOC har fått i uppdrag av EU att undersöka IT-möjligheter för läkare samt att utveckla ett kommunikationssystem på högsta möjliga säkerhetsnivå.
maxiDOC's ambition är att skapa en ny standard för säker patientinformationshantering som också underlättar och effektiviserar läkarens administrativa uppgifter.